YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào là gì:

  • A. Tế bào thực vật có khả năng sinh sản rất nhanh.      
  • B. Tế bào thực vật có tính độc lập và tính toàn năng.   
  • C. Tế bào thực vật có thành xenlulôzơ bền vững.
  • D. Tế bào thực vật có khả năng sinh sản vô tính.     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19063

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA