• Câu hỏi:

  Keo đất có vai trò gì để làm cơ sở cho sự trao đổi chất dinh dưỡng giữa đất với cây trồng?

  • A. khả năng trao đổi ion.       
  • B.  chứa nhiều nước 
  • C. khả năng trao đổi Protêin       
  • D. chứa nhiều đạm. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC