AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào không có ý nghĩa nào sau đây:     

  • A. Nếu nguyên liệu nuôi cấy hoàn toàn sạch bệnh thì sản phẩm nhân giống sẽ hoàn toàn sạch bệnh.
  • B. Cho ra các sản phẩm không đồng nhất về mặt di truyền.
  • C. Có hệ số nhân giống cao.
  • D. Có thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>