AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguồn sâu và bệnh hại có từ đâu :

  • A. Sử dụng hạt giống, cây con nhiễm sâu bệnh.                  
  • B. Trứng, nhộng của côn trùng gây hại.        
  • C. Trên đồng ruộng, hạt giống hay cây con nhiễm sâu bệnh.  
  • D. Tiềm ẩn trong đất.    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA