AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì?

  • A. Tạo ra số lượng giống cần thiết để đưa vào sản xuất đại trà.     
  • B. Tạo ra giống mới có năng xuất cao.
  • C. Tạo ra giống mới sinh trưởng mạnh.  
  • D. Tạo ra giống mới phát triển nhanh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>