AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giống được cấp giấy chứng nhận Giống Quốc Gia khi đã đạt yêu cầu của: 

  • A. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.            
  • B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.       
  • C. Thí nghiệm so sánh giống.   
  • D. Không cần thí nghiệm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>