YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong hô hấp tế bào, O2 có vai trò

  • A. là chất nhiện điện tử cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử
  • B. là chất oxi hóa glucôzơ
  • C. oxi hóa các hợp chất hữu cơ trong chu trình Crep để tạo năng lượng dạng ATP
  • D. là chất cung cấp electron cho các phản ứng oxi hóa khử ở giai đoạn đường phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 71370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF