AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về hô hấp ở động vật, số phát biểu không đúng là?

  I. Phổi chim có hệ thống ống khí và túi khí, sự trao đổi khí thực hiện tại các túi khí.

  II. Sự trao đổi khí ở côn trùng thực hiện qua bề mặt ống khí.

  III. Sự trao đổi khí ở người thực hiện tại khí quản và bề mặt phế nang.

  IV. Sự trao đổi khí ở chim thực hiện qua bề mặt ống khí.

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>