AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm không có trong quá trình truyền tin qua xinap hóa học là

  • A. Xung thần kinh lan chuyền theo một chiều qua xinap
  • B. Các chất trung gian hóa học trong các bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau
  • C. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước
  • D. Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>