AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây không đúng vai trò hướng trọng lực của cây?

  • A. Đỉnh thân sinh trưởng theo hướng cùng chiều với trọng lực gọi là hướng trọng lực âm
  • B. Hướng trọng lực giúp rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây
  • C. Đỉnh rễ cây sinh trưởng vào đất gọi là hướng trọng lực dương
  • D. Phản ứng của cây đối với trọng lực được gọi là hướng trọng lực hay hướng đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA