YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình thức hô hấp của châu chấu là:

  • A. hô hấp bằng hệ thống ống khí
  • B. hô hấp bằng mang
  • C. hô hấp bằng phổi
  • D. hô hấp qua bề mặt cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 71309

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF