AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi thì

  • A. mặt trong và mặt ngoài của màng nơron đều tích điện dương
  • B. mặt trong của màng nơron tích điện dương, mặt ngoài tích điện âm
  • C. mặt trong và mặt ngoài của màng nơron đều tích điện âm
  • D. mặt trong của màng nơron tích điện âm, mặt ngoài tích điện dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>