YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở một loài động vật (2n), quá trình giảm phân của các tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng diễn ra bình thường đã tạo ra một số tinh trùng và một số trứng. Các tinh trùng và trứng đều tham gia thụ tinh tạo ra được 40 hợp tử. Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25% và hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%. Cho các phát biểu sau:

  I. Số trứng tham gia thụ tinh là 80.                    II. Số tế bào sinh tinh là 160.

  III. Số tế bào sinh trứng là 160.              IV. Số thể định hướng đã bị tiêu biến là 240.

  Có bao nhiêu phát biểu đúng?

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 71331

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF