ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp?

  • A. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây
  • B. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ)
  • C. Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch
  • D. Diễn ra chủ yếu ở cây một lá mầm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>