YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp?

  • A. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây
  • B. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ)
  • C. Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch
  • D. Diễn ra chủ yếu ở cây một lá mầm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 71299

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF