RANDOM
 • Câu hỏi:

  Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ có tác dụng

  • A. làm tăng nhu động ruột
  • B. làm tăng bề mặt hấp thụ
  • C. tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hóa hóa học
  • D. tạo điều kiện cho tiêu hóa cơ học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA