AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là

  • A. Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng
  • B. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh
  • C. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng
  • D. Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>