AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về cân bằng nội môi ở người, có bao nhiêu phát biểu sai?

  I. Phổi và thận tham gia vào quá trình duy trì ổn định độ pH của nội môi.

  II. Khi cơ thể vận động mạnh thì sẽ làm tăng huyết áp.

  III. Hooc môn insulin tham gia vào quá trình chuyển hóa glucôzơ thành glicogen.

  IV. Khi nhịn thở thì sẽ làm tăng độ pH của máu.

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>