AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về các nguyên tố khoáng trong cơ thể thực vật, phát biểu nào dưới đây sai?

  • A. Cây hấp thụ phốt pho dưới dạng H2PO4- và PO43-
  • B. Nguyên tố khoáng có vai trò tham gia vào quá trình quang phân li nước là môlipđen
  • C. Một trong những vai trò của sắt trong cơ thể thực vật là tham gia tổng hợp diệp lục
  • D. Khi cây trồng bị thiếu nitơ lá sẽ có màu vàng nhạt, lá nhỏ, sinh trưởng và phát triển chậm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>