YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các phương thức vận chuyển các chất sau:

  (1) Khuếch tán trực tiếp qua lớp kép photpholipit.

  (2) Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng.

  (3) Nhờ sự biến dạng của màng tế bào.

  (4) Nhờ kênh prôtêin đặc hiệu và tiêu hao ATP.

  Trong các phương thức trên, có mấy phương thức để đưa chất tan vào trong màng tế bào?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 71325

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF