YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm hoocmôn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của côn trùng là

  • A. Tiroxin và glucagon
  • B. Juvenin và tirôxin
  • C. Eđixơn và juvenin
  • D. Eđixơn và glucagôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 71367

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF