AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhóm hoocmôn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của côn trùng là

  • A. Tiroxin và glucagon
  • B. Juvenin và tirôxin
  • C. Eđixơn và juvenin
  • D. Eđixơn và glucagôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>