AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu về pha tối của thực vật C4

  (1) Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

  (2) Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

  (3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

  (4) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

  Phương án sai gồm:

  • A. (3), (4)
  • B. (1), (2)
  • C. (2), (3)
  • D. (1), (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>