AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loài động vật nào sau đây có quá trình sinh trưởng và phát triển không trải qua biến thái?

  • A. Tằm
  • B. Ếch nhái
  • C. Cá chép
  • D. Tôm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>