AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bạn tiến hành ngâm 10 hạt ngô có phôi còn sống và 10 hạt ngô bị luộc làm chết phôi vào dung dịch xanh methylen (độc cho tế bào) . Sau một thời gian 1 giờ bạn sẽ thu nhận được kết quả nào dưới đây?

  • A. Phôi hạt ngô sống màu trắng, hạt ngô chết màu xanh
  • B. Cả hai loại đều có phôi màu xanh
  • C. Phôi hạt ngô sống màu xanh, hạt ngô chết màu trắng
  • D. Cả hai loại đều có phôi màu trắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>