AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ hợp các nhận định nào dưới đây là chính xác?

  (1) Khí khổng tập trung chủ yếu ở mặt trên lá.

  (2) Trong điều kiện hiếu khí, xảy ra quá trình phản nitrat gấy mất đạm trong đất.

  (3) Hô hấp sáng làm giảm sản phẩm của quang hợp.

  (4) Trong quá trình hô hấp của thực vật chỉ có chuỗi truyền điện tử mới hình thành năng lượng ATP.

  (5) Mạch gỗ là các tế bào chết có nhiệm vụ vận chuyển nước từ rễ lên ngọn.

  • A. (3); (5)
  • B. (4); (5)
  • C. (1); (3)
  • D.  (2); (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>