AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thân cây đậu cô ve quấn quanh một cọc rào là ví dụ về:

  • A. ứng động sinh trưởng
  • B. hướng động
  • C. ứng động không sinh trưởng
  • D. hướng sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>