YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm hoocmôn kích thích sinh trưởng của thực vật?

  • A. Auxin, gibêrelin, xitôkinin
  • B. Auxin, axit abxixic, xitôkinin
  • C. Auxin, gibêrelin, êtilen
  • D. Auxin, êtilen, axit abxixic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 71278

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF