AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhóm hoocmôn kích thích sinh trưởng của thực vật?

  • A. Auxin, gibêrelin, xitôkinin
  • B. Auxin, axit abxixic, xitôkinin
  • C. Auxin, gibêrelin, êtilen
  • D. Auxin, êtilen, axit abxixic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>