YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biểu đồ dưới đây ghi lại sự biến động hàm lượng glucozơ trong máu của một người khỏe mạnh bình thường trong vòng 5 giờ:

  Từ biểu đồ trên, hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Cơ thể cố gắng duy trì hàm lượng glucozơ xấp xỉ 1mg/ml.

  II. Glucagôn được giải phóng ở các thời điểm A và C.

  III. Người này ăn cơm vào thời điểm D.

  IV. Insulin được giải phóng vào các thời điểm B và E.

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>