AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

  • A. cơ quan sinh sản
  • B. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm
  • C. các cơ quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu,...
  • D. trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>