AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về hệ tuần hoàn ở thú, có bao nhiêu phát biểu đúng?

  I. Có 2 loại, đó là hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín.

  II. Máu chảy trong động mạch luôn có áp lực lớn hơn so với máu chảy trong mao mạch.

  III. Máu chảy trong động mạch luôn giàu O2.

  IV. Nhịp tim của voi luôn chậm hơn nhịp tim của chuột.

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA