YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và

  • A. C2H5OH.
  • B. CH3CHO.
  • C. CH3COOH.
  • D. HCOOCH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42058

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF