YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các dung dịch glucozơ ; saccarozơ và hồ tinh bột có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

  • A. AgNO3/ NH3 và NaOH      
  • B. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3
  • C. HNO3 và AgNO3/ NH3 
  • D. Nước brom và NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thuốc thử Glucozơ Saccarozơ Hồ tinh bột
  Cu(OH)2 Phức xanh lam Phức xanh lam Không hiện tượng
  AgNO3/NH3 Kết tủa tráng bạc Không hiện tượng Không hiện tượng
   
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42055

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF