AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dd X. Đun kĩ X thu thêm được 100g kết tủa. Giá trị m là bao nhiêu?

  • A. 750
  • B. 570
  • C. 650
  • D. 560

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tính lượng CO2 trước tiên. 
  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2
  5,5 mol _________ 5,5 mol 
  2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)
  2 mol ____________ 2 mol 
  Ca(HCO3)2 ―(t°)→ CaCO3 + CO2 + H2
  1 mol ____________ 1 mol 
  mCO2 = (5,5 + 2).44 = 330 (g) 

  (C6H10O5)n + nH2O ―(xt)→ nC6H12O6 
  C6H12O6 ―(xt)→ 2C2H5OH + 2CO2 

  Ta thấy: 
  1 mắt xích tinh bột → 1 phân tử C6H12O6 → 2 phân tử CO2 
  Suy ra: 
  162 gam tinh bột → 88 gam CO
  x gam tinh bột → 330 gam CO2 
  x = 330.162/88 = 607,5 (g) 
  Hiệu suất 81% nên m = 607,5/0,81 = 750 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>