YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dd X. Đun kĩ X thu thêm được 100g kết tủa. Giá trị m là bao nhiêu?

  • A. 750
  • B. 570
  • C. 650
  • D. 560

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tính lượng CO2 trước tiên. 
  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2
  5,5 mol _________ 5,5 mol 
  2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)
  2 mol ____________ 2 mol 
  Ca(HCO3)2 ―(t°)→ CaCO3 + CO2 + H2
  1 mol ____________ 1 mol 
  mCO2 = (5,5 + 2).44 = 330 (g) 

  (C6H10O5)n + nH2O ―(xt)→ nC6H12O6 
  C6H12O6 ―(xt)→ 2C2H5OH + 2CO2 

  Ta thấy: 
  1 mắt xích tinh bột → 1 phân tử C6H12O6 → 2 phân tử CO2 
  Suy ra: 
  162 gam tinh bột → 88 gam CO
  x gam tinh bột → 330 gam CO2 
  x = 330.162/88 = 607,5 (g) 
  Hiệu suất 81% nên m = 607,5/0,81 = 750 (g)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42071

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON