YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Có một số nhận xét về cacbohidrat như sau:
  (1) Saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều có bị thủy phân.
  (2) Glucozo, Fructozo, saccarozo đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc
  (3) Tinh bột và xenlulozo là đồng phân cấu tạo của nhau.
  (4) Phân tử xenlulozo được cấu tạo bởi nhiều gốc α- glucozo.
  (5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozo.
  Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là:

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các nhận xét đúng là: (1)

  (2) Sai vì saccarozo không phản ứng tráng bạc

  (3) Sai vì Tinh bột và xenlulozo không có cùng khối lượng mol phân tử

  (4) Sai vì Xenlulozo cấu tạo bởi nhiều gốc \(\beta\)-glucozo

  (5) Sai vì thủy phân tinh bột trong môi trường axit tạo glucozo

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42030

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF