YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho chuỗi phản ứng:
  \(Glucozo \xrightarrow[]{ \ \ \ \ } A \xrightarrow[]{ \ H_{2}SO_{4}.170^o \ }B\begin{matrix} \xrightarrow[]{ \ +CH_{3}OH} \\ ^{H_{2}SO_{4}} \end{matrix} C \xrightarrow[]{ \ xt, t^o \ } poli \ metylcrylat\)
  Chất B là:

  • A. Ancol etylic.
  • B. Axit acrylic.
  • C. Axit propionic.
  • D. Axit axetic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Glucozo → HOC2H4COOH → CH2=CHCOOH → CH2=CHCOOCH3 → PVA
  C6H12O6 + [O] → 2HOC2H4COOH

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42037

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF