YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  thuỷ phân hỗn hợp 0.02mol saccaroz và 0.01mol mantozo một thời gian thu được dung dịch hiệu suất phản ứng mỗi chất là 75 phần trăm)khi cho toàn bộ X vào AgNO3 trong NH3 thì thu được bao nhiêu mol Ag

  • A. 0,09
  • B. 0,095
  • C. 0,06
  • D. 0,065

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  n(Ag) = (0,02 + 0,01).4.75 : 100 = 0,09(mol)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42053

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON