YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  thuỷ phân hỗn hợp 0.02mol saccaroz và 0.01mol mantozo một thời gian thu được dung dịch hiệu suất phản ứng mỗi chất là 75 phần trăm)khi cho toàn bộ X vào AgNO3 trong NH3 thì thu được bao nhiêu mol Ag

  • A. 0,09
  • B. 0,095
  • C. 0,06
  • D. 0,065

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  n(Ag) = (0,02 + 0,01).4.75 : 100 = 0,09(mol)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>