YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào sau đây?

   

  • A. Đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.
  • B. Hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.
  • C. Đều tác dụng với dung AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.    
  • D. Đều tham gia phản ứng thủy phân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A. Sai. Chỉ có glucozơ và Fructozơ đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.

  B. Đúng. Tất cả 3 chất trên đều hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.

  C. Sai. Chỉ có glucozơ và Fructozơ tác dụng AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag

  D. Sai. Chỉ có saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 203

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF