YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào sau đây?

   

  • A. Đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.
  • B. Hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.
  • C. Đều tác dụng với dung AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.    
  • D. Đều tham gia phản ứng thủy phân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A. Sai. Chỉ có glucozơ và Fructozơ đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.

  B. Đúng. Tất cả 3 chất trên đều hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.

  C. Sai. Chỉ có glucozơ và Fructozơ tác dụng AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag

  D. Sai. Chỉ có saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 203

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON