YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phân tử khối trung bình của xenlulozơ tạo thành sợi đay là 5 900 000 đvC, sợi bông là 1 750 000 đvC. Tính số mắt xích (C6H10O5) trung bình có trong một phân tử của mỗi loại xenlulozơ đay và bông? 
  Chọn câu trả lời đúng: 

  • A. 36402 và 10802 
  • B. 36401 và 10803 
  • C. 36410 và 10803 
  • D. 36420 và 10802 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  M(C6H10O5) =162. Số mắt xích sợi đay = 5900000/162 = 36420.

  sợi bông = 1750000/162 = 10802. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42082

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF