AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tử khối trung bình của xenlulozơ tạo thành sợi đay là 5 900 000 đvC, sợi bông là 1 750 000 đvC. Tính số mắt xích (C6H10O5) trung bình có trong một phân tử của mỗi loại xenlulozơ đay và bông? 
  Chọn câu trả lời đúng: 

  • A. 36402 và 10802 
  • B. 36401 và 10803 
  • C. 36410 và 10803 
  • D. 36420 và 10802 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  M(C6H10O5) =162. Số mắt xích sợi đay = 5900000/162 = 36420.

  sợi bông = 1750000/162 = 10802. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>