YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong mùn cưa có chứa hợp chất nào sau đây?

  • A. Xenlulozơ.
  • B. Tinh bột.
  • C. Saccarozơ.
  • D. Glucozơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Mùn cưa sinh ra từ gỗ nên chứa xenlulozo.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42081

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF