ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%. Nếu đem pha loãng ancol đó thành ancol 40o (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/cm3) thì thể tích dung dịch ancol thu được là 

  • A. 1206,25 lít.
  • B. 1218,125 lít
  • C. 1200 lít.
  • D. 1211,5 lít.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C6H10O5 → 2C2H5OH

  \(\begin{array}{l}
  1000.\frac{{95}}{{100}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \\
   \to \frac{{950.2.46}}{{162}}.\frac{{85}}{{100}}.\frac{{85}}{{100}}.\frac{1}{{0,8}}.\frac{{100}}{{40}}\\
   = 1218,103{\mkern 1mu} (l)
  \end{array}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1