YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%. Nếu đem pha loãng ancol đó thành ancol 40o (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/cm3) thì thể tích dung dịch ancol thu được là 

  • A. 1206,25 lít.
  • B. 1218,125 lít
  • C. 1200 lít.
  • D. 1211,5 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C6H10O5 → 2C2H5OH

  \(\begin{array}{l}
  1000.\frac{{95}}{{100}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \\
   \to \frac{{950.2.46}}{{162}}.\frac{{85}}{{100}}.\frac{{85}}{{100}}.\frac{1}{{0,8}}.\frac{{100}}{{40}}\\
   = 1218,103{\mkern 1mu} (l)
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON