AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất được dùng để tẩy trắng nước đường trong quá trình sản đường saccarozơ từ cây mía là:

  • A. nước gia-ven.
  • B. SO2.
  • C. Cl2.
  • D. CaOCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng SOđể tẩy trắng nước đường trong quá trình sản đường saccarozơ từ cây mía

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>