YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất được dùng để tẩy trắng nước đường trong quá trình sản đường saccarozơ từ cây mía là:

  • A. nước gia-ven.
  • B. SO2.
  • C. Cl2.
  • D. CaOCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng SOđể tẩy trắng nước đường trong quá trình sản đường saccarozơ từ cây mía

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42065

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON