YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hóa chất nhận biết các dung dịch sau: Saccarozo, fructozo, fomandehit, glixerol, đimimetylete, axit axeti, glucozo là:

  • A. Quỳ tím, Cu(OH)2   , Ca(OH)2,  AgNO3/NH3
  • B. Quỳ tím, Ba(OH)2 , Br2 , AgNO3/NH3
  • C. Quỳ tím, Cu(OH)2   , NaOH, Br2 , AgNO3/NH3
  • D. Quỳ tím, NaOH, Br2 , AgNO3/NH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  1. Quỳ tím →  nhận được CH3COOH

  2. Còn lại cho vào Cu(OH)2 →   chia thành 2 nhóm:

  Nhóm làm dung dịch có màu xanh lam gồm saccarozo, glucozo, fructozo, glixerol (nhóm 1) 

  HCHO, CH3COCH3 không hiện tượng (nhóm 2).

  Sau đó, ở nhóm 1 tiếp tục cho môi trường kiềm vào, nhận được saccarozo vì không hiện tượng, còn lại glucozo, fructozo, glixerol.

  3. Cho cả 2 nhóm này tác dụng với Br2:

  Nhóm 2 nhận được cả 2 chất vì HCHO tác dụng làm phai màu nước Br2 ,

  Đimetyl ete thì không; nhóm 1 nhận được glucozo.

  Còn lại Fructozo, Glixerol. Cho tráng bạc, kết tủa là Glucozo, còn lại là Glixerol. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42049

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON