AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hóa chất nhận biết các dung dịch sau: Saccarozo, fructozo, fomandehit, glixerol, đimimetylete, axit axeti, glucozo là:

  • A. Quỳ tím, Cu(OH)2   , Ca(OH)2,  AgNO3/NH3
  • B. Quỳ tím, Ba(OH)2 , Br2 , AgNO3/NH3
  • C. Quỳ tím, Cu(OH)2   , NaOH, Br2 , AgNO3/NH3
  • D. Quỳ tím, NaOH, Br2 , AgNO3/NH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  1. Quỳ tím →  nhận được CH3COOH

  2. Còn lại cho vào Cu(OH)2 →   chia thành 2 nhóm:

  Nhóm làm dung dịch có màu xanh lam gồm saccarozo, glucozo, fructozo, glixerol (nhóm 1) 

  HCHO, CH3COCH3 không hiện tượng (nhóm 2).

  Sau đó, ở nhóm 1 tiếp tục cho môi trường kiềm vào, nhận được saccarozo vì không hiện tượng, còn lại glucozo, fructozo, glixerol.

  3. Cho cả 2 nhóm này tác dụng với Br2:

  Nhóm 2 nhận được cả 2 chất vì HCHO tác dụng làm phai màu nước Br2 ,

  Đimetyl ete thì không; nhóm 1 nhận được glucozo.

  Còn lại Fructozo, Glixerol. Cho tráng bạc, kết tủa là Glucozo, còn lại là Glixerol. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA