AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (1). Tinh bột và xen lulozo là đồng phân của nhau vì đều có công thức phân tử (C6H10O5)n
  (2). Dùng dd nước Brom để phân biệt Glucozo và Fructozo.
  (3). Dùng phản ứng tráng gương để phân biệt Mantozo và Saccarozo
  (4). Tinh bột do các gốc Fructozo tạo ra
  (5). Tinh bột có cấu trúc xoắn, Xenlulozo có cấu trúc mạch thẳng.
  Số phát biểu đúng là: 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (1) Sai. Vì 2 chất này khác M

  (4) Sai. Tinh bột gồm các gốc Glucozo

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>