YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác:

  • A. Monosaccarit là cacbohidrat không thể thủy phân được.
  • B. Đisaccarit là cacbohiđrat thủy phân sinh ra hai phân tử monosaccarit.
  • C. Polisaccarit là cacbohiđrat thủy phân sinh ra nhiều phân tử monosaccarit.
  • D. Tinh bột, mantozơ và glucozơ lần lượt là poli-, đi- và monosaccarit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Polisaccarit là nhóm cacbonhidrat phức tạp nhất mà khi thủy phân đến cùng thì thu được nhiều phân tử monosaccarit

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42045

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF