AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai chất đồng phân của nhau là

  • A. amilozơ và amilopectin.
  • B. xenlulozơ và tinh bột
  • C. saccarozơ và glucozơ.
  • D. fructozơ và glucozơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hai chất là đồng phân của nhau là Glucozơ và Fructozơ, đều có công thức là C6H12O6

  Với đáp án B là xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau vì cùng có công thức là (C6H10O5)n nhưng quên mất rằng chỉ số n có thể khác nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>