YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai chất đồng phân của nhau là

  • A. amilozơ và amilopectin.
  • B. xenlulozơ và tinh bột
  • C. saccarozơ và glucozơ.
  • D. fructozơ và glucozơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hai chất là đồng phân của nhau là Glucozơ và Fructozơ, đều có công thức là C6H12O6

  Với đáp án B là xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau vì cùng có công thức là (C6H10O5)n nhưng quên mất rằng chỉ số n có thể khác nhau.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42056

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON