YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau về cacbohidrat :

       (a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

       (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

       (c) Trong dung dịch glucozơ và saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.

       (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

       (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag.

       (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sorbitol.

  Số phát biểu đúng là:

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 4 nhận định đúng là (a), (b), (c) (e).

  d) Sai, Khi thủy phân tinh bột chỉ thu được glucozơ còn khi thủy phân saccarozơ thì thu được cả glucozơ và fructozơ.

  (g) Sai, Chỉ có glucozơ phản ứng với H2 (Ni. t0) thu được sorbitol, saccarozơ thì không tham gia phản ứng hiđro hóa.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42025

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF