YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không có ở các đại diện của ngành Thân mềm? 

  • A. Có vỏ đá vôi.
  • B. Cơ thể phân đốt.
  • C. Có khoang áo.   
  • D. Hệ tiêu hoá phân hoá.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ thể phân đốt không tồn tại ở ngành Thân mềm.

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137343

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON