YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đối tượng nào sau đây thuộc lớp sâu bọ phá hại cây trồng mà phải phòng trừ tiêu diệt? 

  • A. Châu chấu.
  • B. Ong mật. 
  • C. Bọ ngựa 
  • D. Ruồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhờ cơ quan miệng khỏe và sắc, châu chấu gặm chồi và ăn lá cây. Nên dẫn đến phá hoại cây trồng.

  → Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137342

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON