YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Châu chấu di chuyển bằng cách nào? 

  • A. Nhảy.  
  • B. Bay       
  • C. Bò.  
  • D. Tất cả các ý đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi di chuyển châu chấu có thể bò bằng cả 3 đôi chân trên cây, hay nhảy từ cây này sang cây khác bằng đôi chân sau (thường gọi là càng) hoặc nhảy, rồi sau đó bay bằng cánh nếu di chuyển xa.

  → Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137338

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON