YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ tuần hoàn của châu chấu thuộc dạng: do hệ thống ống khí đảm nhiệm 

  • A. Hệ tuần hoàn kín
  • B.  Hệ tuần hoàn hở
  • C. Tim hình ống dài có 2 ngăn
  • D. Tất cả các phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hệ tuần hoàn: đơn giản, tim hình ống gồm nhiều ngăn ở mạch lưng, hệ mạch hở.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137341

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF