YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về ngành Thân mềm là sai? 

  • A. Thân mềm.
  • B. Hệ tiêu hóa phân hóa.
  • C. Không có xương sống.     
  • D. Không có khoang áo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Áo trai tạo thành khoang, có ống hút, ống thoát phía sau. Mặt ngoài áo tạo→ lớp vỏ đá vôi.

  → Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137348

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON